http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboar size)Scale your icon to fill as much of the Safe Area as possible (within the guides)UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup.Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked.100px.SVG

I. Mục đích

1. Đẩy mạnh và nâng cao ứng dụng kĩ năng số và công nghệ tiên tiến trong dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

2. Tôn vinh trí tuệ; phát hiện những điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, sự sáng tạo và đóng góp của đội ngũ giáo viên phổ thông và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong giảng dạy môn Tiếng Anh.

3. Đổi mới phương pháp; triển khai hiệu quả việc dạy và học sách giáo khoa (SGK) Tiếng Anh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; xây dựng kho học liệu Tiếng Anh chất lượng tốt để cán bộ quản lí, giáo viên và sinh viên toàn quốc tham khảo và sử dụng.

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

Câu hỏi thường gặp

II. Phạm vi và đối tượng dự thi

1. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

2. Đối tượng dự thi là giáo viên/nhóm giáo viên đã và đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông; sinh viên/nhóm sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh của các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là “Tác giả”).

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

III. Sản phẩm dự thi

1. Hình thức
Sản phẩm dự thi có 02 hình thức như sau:
- Sản phẩm dự thi là bài giảng Tiếng Anh: được thiết kế cho một tiết học theo bộ SGK Tiếng Anh Global Success của NXBGDVN;
- Sản phẩm dự thi là bài giảng Tiếng Anh qua hoạt động dự án học tập: được thiết kế cho một phần hoặc toàn bộ một tiết học Tiếng Anh qua dự án học tập dựa trên các dự án được thiết kế sẵn hoặc có thể sáng tạo các dự án mới dựa theo các chủ đề trong bộ SGK Tiếng Anh Global Success của NXBGDVN.

2. Nội dung, phương pháp và cấu trúc
- Sản phẩm dự thi được thiết kế dựa theo quy định về xây dựng kế hoạch bài dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Sản phẩm dự thi cần mang tính sáng tạo riêng của tác giả và ứng dụng công nghệ. Khuyến khích tác giả sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy SGK Tiếng Anh Global Success trên hệ thống hoclieu.vn;
- Nội dung sản phẩm dự thi được thể hiện cô đọng, đảm bảo sự chính xác, khoa học, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng người học;
- Sản phẩm dự thi có các phương pháp tiếp cận khác nhau, phù hợp với các hình thức học tập đa dạng của học sinh (tự học, học trực tiếp kết hợp trực tuyến…); tạo cơ hội cho học sinh được tham gia giải quyết vấn đề và sáng tạo; tăng cường sự tự chủ của học sinh. Sản phẩm dự thi có thể hỗ trợ giáo viên tham khảo sử dụng cho dạy học kết hợp (trực tuyến và trực tiếp);
- Sản phẩm dự thi có tính thẩm mĩ và sư phạm trong thiết kế bố cục, xử lý âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng;
- Cấu trúc sản phẩm dự thi gồm 02 phần:
+ Phần mô tả thông tin sản phẩm dự thi, gồm các thông tin về: tác giả, tên bài thi, loại bài, cam kết bản quyền và sở hữu trí tuệ. Tác giả cần xác nhận trực tuyến Cam kết bản quyền và sở hữu trí tuệ của Sản phẩm dự thi trong quá trình nộp Sản phẩm dự thi theo thông tin được hệ thống tự động ghi nhận như mẫu sau;
+ Phần nội dung sản phẩm dự thi, gồm các file thành phẩm: bài giảng e-Learning/ video, kế hoạch bài dạy, slide bài giảng (nếu có). Phần này không được chứa thông tin tác giả và thông tin liên hệ.
- Thời lượng một bài giảng điện tử không quá 25 phút đối với tiểu học và không quá 35 phút đối với trung học.

3. Yêu cầu về kĩ thuật
- Đối với sản phẩm dự thi là bài giảng e-Learning: yêu cầu đóng gói hoàn chỉnh theo chuẩn (xAPI hoặc SCORM), xuất bản dưới dạng web (HTML5) để bài giảng có thể đọc được trong các phần mềm LMS trên trình duyệt của máy tính và các thiết bị di động;
Lưu ý: Tác giả không tạo file nén một cách thủ công để nộp bài, không dùng phần mềm nén để nén cả thư mục hay một tập hợp file của bài dự thi. File nén cần được tạo ra bởi phần mềm soạn bài giảng điện tử (authoring tools), đảm bảo có thể xem được trực tiếp trên các hệ thống LMS;
- Đối với sản phẩm dự thi là bài giảng video: yêu cầu xuất bản theo định dạng mp4 (H.264 – định dạng phổ biến cho video YouTube).

4. Bản quyền
- Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin trong sản phẩm dự thi. Việc sử dụng ngữ liệu, hình ảnh trong sản phẩm dự thi cần tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ;
- Việc khai thác, sử dụng và chia sẻ sản phẩm dự thi thuộc quyền của đơn vị tổ chức cuộc thi.

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi

1. Hình thức tổ chức
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi và sản phẩm dự thi đều được Ban Tổ chức công bố trên trang web giaoviensangtao.edu.vn.

2. Các mốc thời gian dự kiến của Cuộc thi
- Tác giả tạo tài khoản và đăng kí dự thi: từ 8h00 ngày 20/01/2024 đến hết 24h00 ngày 20/3/2024;
- Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi: từ 8h00 ngày 20/02/2024 đến hết 24h00 ngày 31/3/2024 (thời hạn ban đầu), gia hạn thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi đến hết 24h00 ngày 15/4/2024;
- Ban Giám khảo chấm thi: từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024;
- Công bố kết quả, tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng: tháng 7, 8 năm 2024 (Lễ Tổng kết tổ chức theo hình thức trực tiếp);
- Ban Tổ chức có thể thay đổi các mốc thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế của Cuộc thi.

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

V. Đăng kí dự thi

1. Tác giả có thể đăng kí dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm; mỗi nhóm không quá ba (03) tác giả và do một người đại diện đăng kí. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia tối đa một (01) nhóm.

2. Tác giả đăng kí tài khoản thành viên trên trang web giaoviensangtao.edu.vn và cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Mỗi tác giả chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

3. Ban Tổ chức sẽ cung cấp ngẫu nhiên 05 đề bài theo khối lớp mà tác giả đã chọn, bao gồm 04 bài giảng Tiếng Anh theo SGK Global Success và 01 bài giảng Tiếng Anh qua hoạt động dự án học tập để tác giả lựa chọn. Các đề bài có kèm theo link sách mẫu để tác giả tham khảo. Tác giả được chọn tối thiểu 01 và tối đa 05 đề bài để thiết kế sản phẩm dự thi cho mỗi khối lớp. Tác giả được đăng kí sản phẩm dự thi ở nhiều khối lớp.

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

VI. Nộp sản phẩm dự thi

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Tác giả đăng nhập vào tài khoản trên trang web giaoviensangtao.edu.vn để nộp sản phẩm dự thi.

2. Sản phẩm dự thi là bài giảng e-Learning, yêu cầu nộp 03 file sau:
- Bài giảng, với tên tệp tin là baigiang.zip: là tệp nén của thư mục bài giảng đã được xuất bản dưới dạng web và đóng gói dưới dạng *.zip, dung lượng không quá 400MB;
- Kế hoạch bài dạy (file word), với tên tệp tin là kehoachbaiday.docx;
- Thông tin mô tả và cam kết về quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm dự thi tác giả cần xác nhận theo thông tin được hệ thống tự động ghi nhận như mẫu sau.

3. Sản phẩm là video bài giảng, yêu cầu nộp 04 file sau:
- Bài giảng, với tên tệp tin là baigiang.mp4 dung lượng không quá 400MB;
- Kế hoạch bài dạy (file word), với tên tệp tin là kehoachbaiday.docx;
- Bài giảng điện tử (file powerpoint), với tên tệp tin là baigiangdientu.pptx (nếu có sử dụng để tạo video bài giảng);
- Thông tin mô tả và cam kết về quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm dự thi tác giả cần xác nhận theo thông tin được hệ thống tự động ghi nhận như mẫu sau.

 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

VII. Đánh giá sản phẩm dự thi

1. Sản phẩm dự thi được Ban Giám khảo Cuộc thi đánh giá và xét giải.

2. Ban Giám khảo của Cuộc thi gồm các chuyên gia ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh của Tập đoàn Giáo dục Pearson Education và Nhà xuất bản Macmillan Education; giảng viên các trường đại học có chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, giáo viên Tiếng Anh phổ thông cốt cán (không tham dự cuộc thi) và các chuyên gia về công nghệ thông tin.

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

VIII. Giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng
A. Giải cá nhân

- 10 Giải Đặc biệt
Mỗi giải bao gồm:
+ Giấy chứng nhận của BTC;
+ Chuyến đi học tập, trải nghiệm về giáo dục tại Singapore hoặc tương đương trị giá 50.000.000đ;
+ Tiền thưởng 10.000.000đ;
+ Khoá học trực tuyến của Pearson Teacher Education & Learning Academy về “ELT Teaching Strategies (Primary/Secondary)” trị giá 30USD.

- 20 Giải Nhất
Mỗi giải bao gồm:
+ Giấy chứng nhận của BTC;
+ Tiền thưởng 10.000.000đ;
+ Khoá học trực tuyến của Pearson Teacher Education & Learning Academy về “ELT Teaching Strategies (Primary/Secondary)” trị giá 30USD.

- 40 Giải Nhì
Mỗi giải bao gồm:
+ Giấy chứng nhận của BTC;
+ Tiền thưởng 7.000.000đ;
+ Khoá học trực tuyến của Pearson Teacher Education & Learning Academy về “ELT Teaching Strategies (Primary/Secondary)” trị giá 30USD.

- 60 Giải Ba
Mỗi giải bao gồm:
+ Giấy chứng nhận của BTC;
+ Tiền thưởng 5.000.000đ;
+ Khoá học trực tuyến của Pearson Teacher Education & Learning Academy về “ELT Teaching Strategies (Primary/Secondary)” trị giá 30USD.

- 100 Giải Khuyến khích
Mỗi giải bao gồm:
+ Giấy chứng nhận của BTC;
+ Tiền thưởng 3.000.000đ;
+ Khoá học trực tuyến của Pearson Teacher Education & Learning Academy về “ELT Teaching Strategies (Primary/Secondary)” trị giá 30USD.

Dự kiến phân bổ giải như sau:
- Giải Đặc biệt:
+ 03 giải cho bài giảng của Tiểu học;
+ 03 giải cho bài giảng của Trung học cơ sở;
+ 02 giải cho bài giảng của Trung học phổ thông;
+ 02 giải cho bài giảng qua dự án học tập.
- Các Giải khác:
+ 30% giải cho bài giảng của Tiểu học;
+ 30% giải cho bài giảng của Trung học cơ sở;
+ 20% giải cho bài giảng của Trung học phổ thông;
+ 20% giải cho dạy học qua dự án.

B. Giải tập thể (dành cho Sở GDĐT có số lượng bài dự thi nhiều và chất lượng)

- 01 Giải Nhất
Bao gồm:
+ Kỉ niệm chương và Giấy chứng nhận của BTC;
+ Quà tặng trị giá tương đương 50.000.000đ.

- 02 Giải Nhì
Mỗi giải bao gồm:
+ Kỉ niệm chương và Giấy chứng nhận của BTC;
+ Quà tặng trị giá tương đương 40.000.000đ.

- 02 Giải Ba
Mỗi giải bao gồm:
+ Kỉ niệm chương và Giấy chứng nhận của BTC;
+ Quà tặng trị giá tương đương 30.000.000đ.

- 03 Giải Phong trào
Mỗi giải bao gồm:
+ Kỉ niệm chương và Giấy chứng nhận của BTC;
+ Quà tặng trị giá tương đương 20.000.000đ.

TỔNG TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG: TRÊN 2.000.000.000 (TRÊN HAI TỶ ĐỒNG)

2. Số lượng và việc phân bổ giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng và chất lượng của các sản phẩm dự thi. Giải Đặc biệt không có giá trị quy đổi ra tiền mặt trừ trường hợp giải Đặc biệt thuộc về nhóm tác giả (nhóm tác giả có thể lựa chọn cử 01 đại diện đi tham gia học tập, trải nghiệm tại nước ngoài hoặc lĩnh giải thưởng bằng tiền mặt).

3. Với tác giả có nhiều sản phẩm dự thi đạt giải thì sản phẩm đạt giải cao nhất sẽ được chọn trao giải.

4. Tất cả các tác giả tham dự Cuộc thi và có sản phẩm dự thi hợp lệ đều được nhận Giấy chứng nhận và quà của Ban Tổ chức.

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Với mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn học liệu số có chất lượng phục vụ việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tạo môi trường học tập công bằng trong toàn xã hội; nâng cao năng lực số, kĩ năng số; tôn vinh trí tuệ, đóng góp của đội ngũ nhà giáo và sinh viên sư phạm, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại về kết quả của Cuộc thi.

2. Sản phẩm dự thi phải tuân thủ các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.

3. Tác giả chịu trách nhiệm bồi thường và đảm bảo Ban Tổ chức được bồi thường cho bất cứ khiếu nại, khiếu kiện và thiệt hại nào (nếu có) phát sinh từ những khiếu nại liên quan tới việc sai phạm của tác giả và sản phẩm dự thi.

4. Ban Tổ chức giữ quyền phán quyết cao nhất về giải thưởng và các danh hiệu của Cuộc thi. Ban Tổ chức có quyền tước giải thưởng, danh hiệu nếu phát hiện thông tin không chính xác, kể cả sau khi đã trao giải.

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

X. Tổ chức thực hiện

1. Đơn vị chủ trì tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
(Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);
2. Đơn vị đồng tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;
3. Đơn vị phối hợp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);
4. Đơn vị đồng hành: Tập đoàn Giáo dục Pearson Education, Nhà xuất bản Macmillan Education, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Công an Nhân dân;
5. Đơn vị bảo trợ truyền thông: Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Công an Nhân dân.

THỂ LỆ CUỘC THI

 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng dự thi
 • III. Sản phẩm dự thi
 • IV. Hình thức và thời gian tổ chức Cuộc thi
 • V. Đăng kí dự thi
 • VI. Nộp sản phẩm dự thi
 • VII. Đánh giá sản phẩm dự thi
 • VIII. Giải thưởng
 • IX. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • X. Tổ chức thực hiện

Tải bản PDF đầy đủ tại đây

THÔNG TIN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TỔ CHỨC

Địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI 
HANOI EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC