5072

5072

5072

Tổng số lượng người đã đăng kí nhận đề bài dự thi

người đăng kí nhận đề bài

Số lượng người đăng kí nhận đề bài

Số lượng người chưa đăng kí nhận đề bài

89%

11%

thống kê

Thống kê

SỐ LIỆU CUỘC THI

SỐ LIỆU CUỘC THI

20/01 - 20/3

Đăng ký dự thi

Tháng 7 - Tháng 8

Công bố kết quả và trao giải

21/02- 15/4

BTC tiếp nhận sản phẩm dự thi

Tháng 4 - Tháng 7

Ban Giám khảo chấm thi

CÓ SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC THI NHIỀU NHẤT

Hà Nội

Ninh Bình

Bắc Ninh

Quảng Ninh

Hải Phòng

Hải Dương

Nam Định

Đắk Lắk

Nghệ An

Lào Cai

1080

279

269

245

242

229

319

330

290

281

Số liệu được thống kê đến hết ngày 20/03/2024

1080

330

319

290

269

245

281

279

242

229

Hà Nội

Ninh Bình

Bắc Ninh

Quảng Ninh

Hải Phòng

Hải Dương

Nam Định

Đắk Lắk

Nghệ An

Lào Cai

CÓ SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC THI NHIỀU NHẤT

Số liệu được thống kê đến hết ngày 20/03/2024

449 Bài dự thi

121 Bài dự thi

117 Bài dự thi

106 Bài dự thi

100 Bài dự thi

90 Bài dự thi

82 Bài dự thi

75 Bài dự thi

61 Bài dự thi

58 Bài dự thi

55 Bài dự thi

54 Bài dự thi

49 Bài dự thi

48 Bài dự thi

47 Bài dự thi

Hà Nội

Quảng Ninh

Lào Cai

Nam Định

Thái Bình

Hải Phòng

Đà Nẵng

Nghệ An

Quảng Ngãi

Điện Biên

Kon Tum

Yên Bái

Kiên Giang

Bình Phước

Long An

CÓ SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC THI NHIỀU NHẤT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10 GIẢI ĐẶC BIỆT

10 GIẢI ĐẶC BIỆT

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

tên bài thi

Họ và tên người đạt giải

Họ và tên người đạt giải

Giải Nhì

Giải Nhất

Giải Nhất

Giải Nhất

NameCompanyCountry
Francisco ChangCentro comercial MoctezumaMexico
Helen BennettIsland TradingUK
Roland MendelErnst HandelAustria
Yoshi TannamuriLaughing Bacchus WinecellarsCanada
Maria AndersAlfreds FutterkisteGermany
Giovanni RovelliMagazzini Alimentari RiunitiItaly

Giải Nhì

Giải Nhì

Giải Nhì

NameCompanyCountry
Francisco ChangCentro comercial MoctezumaMexico
Helen BennettIsland TradingUK
Roland MendelErnst HandelAustria
Yoshi TannamuriLaughing Bacchus WinecellarsCanada
Maria AndersAlfreds FutterkisteGermany
Giovanni RovelliMagazzini Alimentari RiunitiItaly

Giải Ba

Giải Ba

Giải Ba

NameCompanyCountry
Francisco ChangCentro comercial MoctezumaMexico
Helen BennettIsland TradingUK
Roland MendelErnst HandelAustria
Yoshi TannamuriLaughing Bacchus WinecellarsCanada
Maria AndersAlfreds FutterkisteGermany
Giovanni RovelliMagazzini Alimentari RiunitiItaly

Giải Khuyến khích

Giải Khuyến khích

Giải Khuyến khích

NameCompanyCountry
Francisco ChangCentro comercial MoctezumaMexico
Helen BennettIsland TradingUK
Roland MendelErnst HandelAustria
Yoshi TannamuriLaughing Bacchus WinecellarsCanada
Maria AndersAlfreds FutterkisteGermany
Giovanni RovelliMagazzini Alimentari RiunitiItaly

1 Giải Nhất

1 Giải Nhất

Tập thể nhận giải thưởng
  • Tập thể nhận giải thưởng 1
  • Tập thể nhận giải thưởng 2

2 GIẢI NHÌ

2 GIẢI NHÌ

  • Tập thể nhận giải thưởng 1
  • Tập thể nhận giải thưởng 2

2 GIẢI BA

2 GIẢI BA

  • Tập thể nhận giải thưởng 1
  • Tập thể nhận giải thưởng 2
  • Tập thể nhận giải thưởng 3

3 GIẢI PHONG TRÀO

3 GIẢI PHONG TRÀO

THÔNG TIN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TỔ CHỨC

Địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI 
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboar size)Scale your icon to fill as much of the Safe Area as possible (within the guides)UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup.Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked.100px.SVG
HANOI EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC